Biznes

Dochód a przychód – jaka jest różnica?

Dochód a przychód – jaka jest różnica?

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica między dochodem a przychodem. Okazuje się, że w języku potocznym dość często zamiennie stosuje się tych określeń. Warto dowiedzieć się, jaka jest różnica między przychodem a dochodem.

Jaka jest różnica pomiędzy dochodem a przychodem

Warto najpierw wyjaśnić, czym jest przychód. Okazuje się, że jest to uzyskana kwota pieniędzy, która nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej. Mowa tutaj przede wszystkim o wszelkich przysporzeniach majątkowych, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Różnica między przychodem a dochodem jest spora. Ten pierwszy można uzyskać na przykład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do tego trzeba doliczyć stosunek pracy, a ponadto pracę nakładczą. Nie wolno zapomnieć też o tym, że przychód można uzyskać z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego bądź z nieruchomości. Okazuje się, że dokładny katalog przysporzeń, które uznawane są w obecnych czasach za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, został ujęty w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działającej w Polsce od wielu lat. Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi do dochodów zalicza się kwoty należne, również takie, które nie zostały faktycznie otrzymane. Kwoty te obliczane są po wyłączeniu wartości zwróconych kosztów usług bądź towarów, a ponadto zastosowanych bonifikat oraz skont. Trzeba też wiedzieć o tym, że w przypadku czynnych podatników VAT za przychód uznawana jest kwota należna z tytułu sprzedaży usług bądź produktów, która pomniejszona jest o stosowny podatek VAT, który inaczej zwany jest wartością netto. Niestety nie każda osoba zdaje sobie sprawę, jaka jest różnica między dochodem a przychodem. A jest ona zasadnicza.

Dochód a przychód

Warto zaznaczyć, że wysokość przychodów nie może odzwierciedlać obecnie panującej sytuacji firmy. Dlatego na podstawie przychodu nie można ocenić sytuacji ekonomicznej działalności gospodarczej. W tej kwestii trzeba podać dochód, który już pokazuje, jaka jest kondycja każdej firmy. Niestety wiele osób o tym zapomina. Trzeba też trochę powiedzieć o kosztach uzyskania przychodu. Wiele osób nie wie, co trzeba przez to rozumieć. Okazuje się, że do kosztów uzyskania przychodu trzeba zaliczyć między innymi takie wydatki, które zostały poniesione celem osiągnięcie przychodów, a także zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Obecnie wiele firm korzysta z takiej formy uzyskania przychodu. Do tego trzeba doliczyć wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Trzeba też wymienić wydatki nieposiadające cech o charakterze osobistym dla właściciela działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorstwa powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że nie wszystkie ponoszone przez niego wydatki mają związek z działalnością i z tego powodu nierzadko stanowią koszt podatkowy, który został konkretnie ujęty w obecnie panujących przepisach prawnych. Warto tutaj przede wszystkim przytoczyć art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okazuje się, że został w nim zawarty katalog wydatków niemogących stanowić koszt uzyskania przychodów między innymi kosztów reprezentacji.

Trzeba wiedzieć o tym, że dochód to przychody, które zostały pomniejszone o wszelkie koszty uzyskania przychodu. Mowa tutaj na przykład o podatku VAT. Okazuje się, że warunkiem powstania dochodu jest taka zależność, iż uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów, o czym nie każdy właściciel firmy pamięta.

Udostępnij