Biznes

Jak i czym wykonać backup w firmie? Rodzaje backupów

Jak i czym wykonać backup w firmie? Rodzaje backupów

Regularne wykonywanie kopii zapasowych to podstawa dla bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania firmy. Jak odpowiednio podejść do tego zagadnienia?

Dlaczego warto zadbać o regularne backupy?

Praca przedsiębiorstwa może być zakłócona przez różne czynniki. W przypadku, gdy większość naszych działań odbywa się online, szczególnie ważnymi zagrożeniami będą ataki hakerskie i wszelkie awarie związane z firmową infrastrukturą sieciową i komputerową. Istnieje wiele sposobów, by przeciwdziałać tego typu czynnikom – do najskuteczniejszych z pewnością należy wykonywanie kopii zapasowych.

Regularne przenoszenie danych na zapasowy nośnik to przede wszystkim gwarancja szybkiego powrotu do sprawnego działania nawet w przypadku wystąpienia kryzysowych sytuacji. Ponadto możemy w ten sposób uchronić się od utraty cennych informacji, które dla wielu biznesów są praktycznie podstawą działalności. Co więcej, świadomość o odpowiedzialnym podejściu do danych może także wpłynąć na wzrost zaufania do firmy ze strony klientów.

Gdzie można robić backupy?

W tym celu można wykorzystać praktycznie dowolne urządzenie. Najprostsza metoda wykonania kopii zapasowej to po prostu duplikacja danych na tym samym urządzeniu – w takim przypadku jednak narażamy się na bezpowrotną utratę obydwóch egzemplarzy w razie kradzieży, ataku czy krytycznej. Z tego względu w ramach własnej infrastruktury lepszym wyborem będzie zainwestowanie w dodatkowe urządzenia, które będą wykorzystywane głównie pod kątem przechowywania zapasowych danych. Tutaj jednak wciąż pozostaje zagrożenie szkód, które będą dotyczyć całej serwerowni.

Kolejną metodą na wykonywanie kopii zapasowych będzie backup danych w chmurze. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Obsługa własnej infrastruktury wymaga często większych nakładów niż skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy. Oszczędności łączą się przy tym ze zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, który wynika m.in. z możliwości łatwego zrealizowania założeń reguły „3–2–1”.

Rodzaje backupów

Przy opracowywaniu strategii odzyskiwania danych warto rozważyć także najważniejsze typy backupów. Wyróżnia się przede wszystkim trzy rodzaje kopii zapasowych:

  • pełne – tzw. mirror, polega na skopiowaniu plików w niezmienionej formie;
  • różnicowe – tworzy się kopię jedynie danych, które zostały zmienione lub dodane od ostatniej pełnej kopii, dzięki czemu backup w chmurze dla firm może zyskać pod względem czasu odzyskiwania danych;
  • inkrementalne – wykonywana podobnie jak kopia różnicowa, jednak nowe i zmienione pliki nie są kumulowane, tj. nie zapisuje się plików skopiowanych podczas wykonywania wcześniejszych backupów, a jedynie te, w których dokonano zmian od dowolnej ostatniej kopii (pełnej lub częściowej).

Backup danych w chmurze a zasada „3–2–1”

To tak zwana złota reguła backupu, która pozwala w łatwy sposób znacznie zwiększyć skuteczność taki działań. Na czym polega takie podejście do wykonywania kopii zapasowych? Wystarczy zastosować się do trzech prostych punktów:

  • dane są kopiowane tak, by istniały trzy egzemplarze zapisywanych plików;
  • do backupu wykorzystuje się dwa nośniki;
  • jedna z kopii musi znaleźć się w miejscu innym niż siedziba firmy – backup danych w chmurze to idealny sposób, by spełnić to założenie.

Oferty backupu w chmurze dla firm wysokiej jakości można znaleźć przede wszystkim u przedsiębiorstw, które kierują swoją ofertę do klientów biznesowych. Na uwagę zasługuje między innymi INEA – w ramach Data Center można dodatkowo skorzystać z udostępniania mocy obliczeniowej, kolokacji serwerów czy integracji z usługami Veeam.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij