Biznes

Jak objawia się dyskryminacja w pracy?

Jak objawia się dyskryminacja w pracy?

Dyskryminacja w pracy to powszechne zjawisko, które dotyka pracowników na całym świecie. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób się objawia i jak z nią walczyć. Warto dowiedzieć się, czym jest dyskryminacja w pracy.

Dyskryminacja w pracy

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że dyskryminacja w pracy nierzadko dotyka każdego pracownika. Objawia się ze względu na płeć, narodowość, wiek, religię, kolor skóry, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Jest to groźne i powszechne zjawisko, które powinno być zwalczane. Niestety w polskich przedsiębiorstwach dalej można spotkać się z dyskryminacją w pracy. Podobnie sytuacja wygląda również w innych krajach, także zachodnich. Oczywiste jest to, że obecnie panujące przepisy prawne zabraniają dyskryminacji w pracy, z jakiegokolwiek powodu. Nie każdy pracodawca bądź pracownik o tym pamięta. Wiele osób ucierpiało przez dyskryminację w pracy. Jeśli takowa się objawi, trzeba niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie organy państwowe. Trzeba wiedzieć o tym, że dyskryminacja w pracy jest stale obecna i oprócz wymienionych czynników dotyczy również pracowników zatrudnionych w innym wymiarze niż na pełny etat. Ponadto może pojawić się w stosunku do ludzi, którzy pracują na podstawie innej umowy. Każda forma dyskryminacji jest zła.

Dyskryminowanie pracownika

Warto wiedzieć o tym, że dyskryminacja bezpośrednia polega na gorszym traktowaniu pracowników ze względu na prywatnie określone kryteria. Taki typ dyskryminacji jest całkowicie jawny. Nierzadko przykłady można zaobserwować np. w ogłoszeniach o pracę. Trzeba wiedzieć o tym, jak podtrzymywać dobre relacje w zdalnie pracującym zespole. Istnieje również dyskryminacja pośrednia, która działa w trochę ukryty sposób. Jest równie niebezpieczna, co ta pierwsza. Okazuje się, że przepisy w firmie w teorii nie zawierają niczego dyskryminującego jakąkolwiek osobę, jednakże prawda często okazuje się zgoła odmienna. Przykładowo w przedsiębiorstwie odrębne przepisy dotyczą pracowników, którzy zostali zatrudnieni na umowę zlecenie, a przepisy te są o wiele mniej korzystne niż w przypadku innych zastosowanych umów w firmie. W takim przypadku mowa o dyskryminacji pośredniej. Takich przypadków jest w naszym kraju bardzo dużo. W teorii nie jest to nic złego, jednakże w praktyce umowy zlecenia są zawierane jedynie z pracownikami w starszym wieku. W takiej kwestii wniosek powinien nasunąć się każdemu sam. Bardzo dużo osób zastanawia się, jak przejawia się dyskryminacja w pracy. Trzeba zaznaczyć, że dotyczy ona nie tylko pracowników już zatrudnionych, ale również ludzi, którzy dopiero ubiegaj się o zatrudnienie. Nierzadko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej właściciel firmy bądź przełożony pyta pań, czy mają w planach urodzenie dziecka. Takie pytanie tłumaczone jest ty, że cenią oni sobie dyspozycyjność. Jednakże jest to przejaw dyskryminacji. Przeważnie jest tak, że gdy dowiadują się, iż kobieta ma w planach urodzić dziecko, ma miejsce negatywna odpowiedź na aplikację bądź przedsiębiorstwa po procesie rekrutacyjnym w ogóle nie odzywa się do takowej kandydatki. Taka forma dyskryminacji jest dość często spotykana.

Udostępnij