Biznes

Wtargnięcie – co grozi za wejście na teren prywatny?

Wtargnięcie – co grozi za wejście na teren prywatny?

Wtargnięcie na teren prywatny może być niebezpieczne dla osób tam przebywających oraz dla mienia, ale nie zawsze jest przestępstwem. Kradzieże i akty wandalizmu spędzają sen z powiek właścicielom firm, dlatego wielu z nich postanawia zwiększyć l poziom bezpieczeństwa swoich obiektów. Co grozi za wtargnięcie i jak usługi ochroniarskie pomogą zabezpieczyć teren przed intruzami? W artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Wejście na teren prywatny bez zgody właściciela

OO bezprawnym wtargnięciu mówimy, gdy ktoś przekroczy ogrodzenie i wejdzie na teren posesji bez zgody właściciela. Należy tu jednak zaznaczyć, że teren posesji musi być ogrodzony – wtedy interpretacja przepisów prawa jest jasna i oczywista. Konieczne jest również oznakowanie terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zwykle wystarczy tablica z informacją o zakazie wstępu.

Karą za naruszenie granic posesji może być kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. W przypadku terenu nieogrodzonego (np. terenów rolniczych lub lasów) – wejście niekoniecznie jest traktowane jako wtargnięcie, zwłaszcza jeśli nie dokonano żadnych zniszczeń. Firma ochroniarska ma jednak sposoby, aby skutecznie zabezpieczyć także tereny nieogrodzone.

Usługi ochrony – jak zabezpieczyć teren prywatny przed wtargnięciem?

Najważniejszym zadaniem właściciela posesji jest jej ogrodzenie oraz oznakowanie, tak aby nie było wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa o wtargnięciu na teren prywatny. Niestety, ale samo postawienie ogrodzenia nie chroni przed włamaniami, kradzieżami czy aktami wandalizmu. Warto skorzystać z usługi ochrony.

Firma ochroniarska wdroży najlepsze rozwiązania – dla właścicieli biznesów poleca się elektroniczne systemy zabezpieczeń, czyli monitoring wizyjny, system alarmowy czy kontrolę dostępu. Już sama instalacja ma działanie prewencyjne, ponieważ zniechęca potencjalnych intruzów do przekroczenia ogrodzenia terenu prywatnego. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji – monitoring wizyjny pozwala na natychmiastową reakcję. Każda próba wtargnięcia jest sygnalizowana centrali alarmowej i tam podejmowana jest decyzja o wysłaniu grupy interwencyjnej.

Ochrona rozległych terenów nieogrodzonych

Nieco inaczej wyglądają usługi ochroniarskie na terenach nieogrodzonych. Mowa głównie o dużych inwestycjach w terenie – np. placach budowy, farmach fotowoltaicznych lub uprawach rolniczych. Tutaj często stosuje się nowoczesną technologię. Mobilna wieża monitorująca bardzo dobrze radzi sobie z zabezpieczaniem rozległego terenu, jest rozwiązaniem autonomicznym i działa niezależnie od źródeł prądu,. Każda próba wtargnięcia na teren monitorowany za pomocą wieży jest sygnalizowana centrali. Mobilna platforma do obserwacji terenu pełni funkcję prewencyjną – w celu odstraszenia intruzów odtwarza komunikaty głosowe i włącza sygnalizację świetlną.

Udostępnij