Biznes

Czym jest badanie CATI oraz jakie zalety za sobą niesie?

Czym jest badanie CATI oraz jakie zalety za sobą niesie?

Współcześnie jedną z najważniejszych technik badawczych są badania telefoniczne. Aby dotrzeć do respondentów, wiele firm decyduje się na badanie CATI. Jest to typ badań marketingowych, które odbywają się według ustalonego skryptu rozmowy. Dlaczego CATI? Nazwa pochodzi od angielskiego Computer-Assisted Telephone Interview. Sprawdź dokładną charakterystykę badań CATI oraz zalety!

  1. Badanie CATI — czym jest?
  2. Badania CATI — jakie zalety z niego wynikają?

Badanie CATI — czym jest?

Metodą CATI określamy jedno z tańszych i bardziej przystępnych badań, jakie można przeprowadzić na rynku. Mówimy oczywiście o ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. Metoda CATI wykorzystywana jest w projektach społecznych czy marketingowych. Najpierw przygotowany zostaje specjalny zestaw pytań, które można wiązać między sobą logicznie. Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny wykorzystywany jest głównie w momencie, kiedy potrzebne jest bardzo szybkie zapoznanie się z opinią grupy badanej. Zatem jest to nieco odmienne od metody PAPI, która uwzględnia indywidualne spotkania z ankietowanymi. CATI może być przeprowadzone w jednym pomieszczeniu, a ponadto możliwe jest wprowadzanie danych bezpośrednio do komputera podczas badania.

Badania CATI — jakie zalety z niego wynikają?

Metoda CATI powinna być stosowana z odpowiednią ostrożnością. Tak naprawdę nie każdy problem może zostać rozwiązany przy jej zastosowaniu. Nie spełni ona oczekiwań w przypadku tematów skomplikowanych, wymagających np. dodatkowych materiałów multimedialnych.

Jednak badanie CATI ma bardzo dużo zalet. Oto niektóre z nich:

  • szeroki zasięg oraz możliwość zbierania licznych opinii z różnych grup społecznych,.
  • uchwycenie zmian trendów w powtarzanych cyklicznie projektach,
  • realizacja badania na dużej próbie w dość krótkim czasie,
  • możliwość zadania wielu pytań podczas jednego wywiadu,
  • efektywność kosztowa w porównaniu z wywiadami tradycyjnymi (face-to-face),
  • szybka realizacja,
  • czuwanie nad poprawnym sposobem zadawania pytań,
  • rzetelność uzyskanych opinii.

Wywiady telefoniczne w naszym kraju przeprowadzane są praktycznie od trzech dekad. Jak można zauważyć, zmiany technologiczne nas nie ominęły. I choć nadal popularne są inne sposoby ankietowania, CATI należy do tych najskuteczniejszych i najszybszych, dlatego jest tak często wybierana.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij