Biznes

Jak i po co zawiesić działalność gospodarczą?

Jak i po co zawiesić działalność gospodarczą?

Coraz więcej osób decyduje się na ścieżkę zawodową na własną rękę. Działalność gospodarcza pozwala pracować na swój rachunek. Każdy przedsiębiorca ma prawo w dowolnym momencie zawiesić działalność. Jak to zrobić i o czym należy pamiętać w trakcie zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli w firmie pojawiają się przejściowe problemy z płynnością finansową, to właściciel firmy może skorzystać z możliwości czasowego zawieszenia działalności. Bardzo często korzystają z tego prawa osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, która opiera się na sprzedaży produktów lub usług sezonowych. Zawieszenie działalności oznacza, że przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS oraz składek na podatek dochodowy.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą może zawiesić każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Z możliwości można skorzystać w dowolnym momencie bez podania powodu. Firma może zawiesić swoją działalność na dowolny okres, który musi być jednak dłuższy niż 30 dni. Nie obowiązują także limity zawieszenia działalności, dlatego można ją zawieszać dowolną ilość razy.

Jak można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej może odbyć się na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku do CEIDG online. Jest to najszybsza forma, która nie wymaga wyjścia z domu. Drugą opcją jest pójście do urzędu i złożenie wniosku osobiście. Można także wypełnić wniosek w domu i wysłać go listem poleconym. Złożenie wniosku oznacza, że firma zostaje zawieszona. Ta informacja zostaje przekazana automatycznie do ZUS i do urzędu skarbowego, a więc nie musimy już nigdzie nic zgłaszać.

O czym należy pamiętać, gdy zawieszamy działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że firma przestaje działać w określonym czasie. Dlatego przedsiębiorca nie może w tym czasie wykonywać czynności związanych z działalnością. Ma prawo jedynie wywiązać się z umów, które zostały podpisane przed terminem zawieszenia. Właściciel zawieszonej firmy ma kilka obowiązków. Przede wszystkim musi uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych czy administracyjnych, które są związane z przedsiębiorstwem. Musi być prowadzona również księgowość i opłacane należności z tytułu podatków od nieruchomości czy środków transportu. Jeśli w firmie używana była kasa fiskalna, to nie trzeba jej wyrejestrowywać.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a rozliczenie roczne

Jeśli zawieszamy działalność gospodarczą, to musimy złożyć zeznanie podatkowe roczne. PIT do urzędu skarbowego należy złożyć nawet w przypadku, gdy nie osiągnęło się żadnego dochodu. Osoby rozliczające się według skali podatkowej powinny złożyć PIT-36 do 30 kwietnia. Do końca lutego należy złożyć PIT-28, jeśli rozliczamy się ryczałtem. Przedsiębiorcy korzystający z rozliczenia w formie karty podatkowej nie składają zeznania rocznego. Muszą oni natomiast dostarczyć do 31 stycznia PIT-16A, w którym znajdują się miesięczne składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne.

Udostępnij