Biznes

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Każdy obywatel jest zobowiązany do płacenia podatków. Wysokość należności podatkowych można znacząco zmniejszyć przez koszty uzyskania przychodu.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym są przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Chodzi tu przede wszystkim o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Dla osób początkujących i mało doświadczonych dużym ułatwieniem jest PIT online. Gdy przychody uzyskiwałeś z jednego stosunku pracy, to możliwe jest odliczenie 250 zł miesięcznie, czyli łącznie 3000 zł. Gdy przychody uzyskane były z więcej niż jednego stosunku pracy, to można odliczyć nawet 4500 zł. Ważne jest także miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym. Jeżeli miejsce zamieszkania znajdowało się poza miejscowością, w której zlokalizowany jest zakład pracy to podatnik może odliczyć 300 zł, miesięcznie, czyli łącznie 3600 zł.

Zryczałtowane koszty kwotowe

Może się okazać, że wydatki na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego lub kolejowego będą wyższe niż roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. W takiej sytuacji, zamiast wyżej wymienionych kosztów można przyjąć wydatki na transport. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko musi być udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Gdy otrzymywałeś zwrot kosztów dojazdu to niestety tej zasady się nie stosuje. E-pity to program, który umożliwia przygotowanie rocznego zeznania podatkowego. Specjalny kreator prowadzi podatnika krok po kroku, dlatego wszystko jest jasne i zrozumiałe. Żeby przeprowadzić obliczenia i wygenerować formularz konieczne jest wprowadzenie niezbędnych informacji przez użytkownika.

Jak wypełnić deklarację podatkową?

Obsługa programu jest bardzo prosta oraz intuicyjna, dlatego nikt nie powinien mieć z tym większych problemów. Dawniej wszystko trzeba było wypełniać ręcznie, więc było to dosyć problematyczne i czasochłonne. Obecnie jednak możemy korzystać z możliwości, o których dawniej byśmy nawet nie pomyśleli. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wersja bezpłatna nie posiada żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość podatników, dla których można wypełniać formularze w ramach dostępnej licencji. Użytkownik może samodzielnie wybrać i wpisać numer KRS organizacji, na którą chcemy przekazać swój 1% podatku. Wysyłka wszystkich e-deklaracji jest wygodna i całkowicie bezpieczna. Poprawność wprowadzonych danych jest dodatkowo weryfikowana przez wysłaniem formularza. Przygotowanie deklaracji podatkowej jest naszym obowiązkiem i każdy powinien o tym bezwzględnie pamiętać.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij