Biznes

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Wiele osób zastanawia się, jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce. Okazuje się, że co kilka lat zmienia się jego wysokość. Warto dowiedzieć się, jakie jest obecne minimalne wynagrodzenie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Na samym początku trzeba przytoczyć art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wynika z niego, że za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w konkretnym roku. W obecnym mowa tutaj o kwocie 3010 złotych brutto. Postępująca inflacja powoduje, że kwota ta może się powiększyć w następnym roku. Trzeba też wiedzieć, że pojęcie płacy minimalnej nie jest jednakże równoznaczne z wynagrodzeniem zasadniczym, o czym wiele osób nie wie.

minimalne wynagrodzenie w Polsce

Co ważne, Główny Urząd Statystyczny przedstawił listę składników wynagrodzenia, a ponadto świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy. Zostały one zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że ich otrzymanie nie zmusza pracodawcy do dopłaty pensji do kwoty minimalnej, co bywa w innych krajach Unii Europejskiej. Przepisy w tej kwestii są w naszym kraju dość liberalne. Wiele osób zastanawia się, z czego złożona jest płaca minimalna. Trzeba tutaj przytoczyć obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika. Wychodzi z nich, że przysługują mu składniki wynagrodzenia, a dodatkowo wszelkie inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy. Wszystko określone jest według zasad statystyki zatrudnienia, a także wynagrodzenia określonych przez Główny Urząd Statystyczny. Mowa w tej kwestii oczywiście o wynagrodzeniach osobowych.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego każdego pracownika nie można uwzględniać odpraw pieniężnych, które przysługują pracownikom w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy. Oprócz tego nie wolno zapomnieć o nagrodach jubileuszowych oraz wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie można również uwzględnić dodatku na pracę w porach nocnych oraz dodatku stażowego. Co roku kwota minimalnego wynagrodzenia rośnie. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Niestety przy galopującej inflacji wzrost wynagrodzeń nie jest odczuwalny.

wynagrodzenie

Co istotne, minimalne wynagrodzenie za pracę jest łącznym wynagrodzeniem pracownika za nominalny czas pracy w konkretnym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia, a ponadto wszelkie świadczenia pracownicze, które zaliczone są do wynagrodzeń osobowych. Mowa tutaj między innymi o dodatku funkcyjnym, premiach, nagrodach, a także dodatkach do wynagrodzenia, które są często stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Co bardzo ważne, resort polityki społecznej przypomina, iż płaca pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy musi zostać ustalona w taki sposób, żeby jej wysokość nie była niższa od kwoty obowiązującej, o czym nie każdy wie.

Udostępnij