Biznes

Najpopularniejsze rodzaje działalności gospodarczej

Najpopularniejsze rodzaje działalności gospodarczej

Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej to jeden z najważniejszych kroków podczas zakładania nowego biznesu. Staranne dopasowanie rodzaju działalności do specyfiki, kapitału oraz potrzeb firmy pomoże w stworzeniu sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Najpopularniejsze rodzaje działalności gospodarczej – jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych rodzajów działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Opcja ta jest zdecydowanie najmniej skomplikowana pod względem formalnym, co przekłada się między innymi na bardzo dużą oszczędność czasu.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane posiadanie kapitału założycielskiego, co ma ogromny wpływ na przyspieszenie procesu zakładania firmy i zminimalizowanie ryzyka związanego z pojawieniem się ewentualnych strat. Dodatkowo założenie jednoosobowej działalności gospodarczej może obyć się bez wizyty w urzędzie – zarejestrowanie firmy można z łatwością załatwić przez Internet. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników, musi pamiętać jednak o tym, że za ewentualne straty i zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Rodzaje działalności gospodarczej – spółka cywilna

Spółka cywilna to rodzaj działalności gospodarczej, do której założenia potrzebne są co najmniej 2 osoby. W przypadku tej formy prowadzenia działalności koniecznym okaże się zawarcie umowy spółki. Na ten rodzaj prowadzenia firmy decydują się najczęściej osoby obeznane ze światem biznesu, którym zależy na poszerzeniu zasięgów przedsiębiorstwa oraz rozszerzeniu działalności.

W przypadku spółki cywilnej dokumentem potwierdzającym założenie spółki jest zawarty na piśmie kontrakt. Dodatkowo ważnym jest również to, że wspólnicy nie są zobowiązani do wniesienia kapitału, a także to, że obowiązuje ich równy podział zysków.

Kwestie podatku dochodowego rozlicza indywidualnie każdy ze wspólników, a kwestia księgowości dopasowana jest zazwyczaj do wysokości dochodów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna – dla kogo?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, do której ustanowienia wymagany jest co najmniej jeden założyciel. Dodatkowym wymogiem w przypadku zakładaniu działalności tego typu jest sporządzenie aktu notarialnego, poza tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5000 złotych. Zobowiązania spółki tego typu są zabezpieczone jej własnym kapitałem, a jej poprawne funkcjonowanie zależy od dobrej współpracy poszczególnych członków zarządu.

Spółka akcyjna to rodzaj działalności gospodarczej, na który najczęściej decydują się właściciele przedsiębiorstw, którym zależy na tym, aby ich firma znalazła się na giełdzie. Warto pamiętać o tym, że dokument potwierdzający założenie spółki akcyjnej sporządza się w obecności notariusza. Dodatkowym wymogiem jest minimalna wysokość kapitału, która wynosi 100 000 złotych. W przypadku spółki akcyjnej koniecznym okaże się również wpisanie firmy do ewidencji KRS.

Udostępnij