Biznes

Co to jest benchmark?

Co to jest benchmark?

Benchmark jest czymś w rodzaju odniesienia lub wzoru. Najczęściej stosowany jest w terminologii finansowej, choć jego zastosowanie jest znacznie szersze. Tak naprawdę bez właściwego benchmarku nie jest możliwe określenie efektywności prowadzonych działań.

Benchmark TFI

W świecie finansjery szeroko stosowany jest benchmark TFI. Jego zastosowanie ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnych, a także umożliwia porównywanie wyników zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Oznacza to tyle, że każdy wynik przewyższający benchmark określa tenże portfel jako dobrze zarządzany. Oczywiście czytając prospekt emisyjny funduszy, natkniemy się na takie informacje. Większość funduszy posiada swój własny benchmark, który w głównej mierze jest całkowitym odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej funduszy. Każdy więc potencjalny inwestor będzie mógł w sposób przejrzysty zdobyć wiedzę, w co byłyby zainwestowane jego środki, gdyby zdecydował się na ich ulokowanie w wybranym funduszu. Benchmark przede wszystkim określa, jak duże ryzyko będzie podejmowane.

benchmark co to

Giełdowy

Bez wątpienia można stwierdzić, że benchmark na giełdzie jest niezwykle ważny i tak naprawdę to od niego zależy skuteczność inwestycji. Jego najważniejszym zadaniem jest ocena efektywności dokonanej inwestycji. Oczywiście będzie on zależeć głównie od miejsca inwestycji. Przykładowo inwestując w akcje, benchmark będzie związany z indeksem akcji. Podobnie będzie z inwestycją na giełdzie towarowej, którą określać będzie indeks towarów. Za sprawą benchmarku, w skuteczny sposób będzie możliwe określenie, czy nasza inwestycja jest dobra. Oczywiście będzie taka, jeśli wynik naszych inwestycji będzie od niego wyższy. Dzięki niemu będzie możliwe także odnalezienie się w nietypowych sytuacjach, w których stwierdzimy, że nasza inwestycja notuje wzrosty przy jednoczesnych spadkach benchmarku.

benchmark co to

Rynkowy benchmark co to?

Innym rodzajem benchmarku jest benchmark rynkowy. Stają się nim wtedy inne firmy, które są liderami w branży. Najciekawsze jest to, że tak naprawdę wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, iż stosuje na co dzień benchmarking. Dochodzi do tego wtedy, kiedy najzwyczajniej na świecie przedsiębiorca zaczyna podglądać konkurencję. Najprościej rzecz ujmując, benchmarking polega na porównywaniu swojej firmy do innej. Dochodzi nawet do takiej sytuacji, w której duże firmy zatrudniają firmy konsultingowe do tego typu działań. Benchmarking jest metodą prowadzenia firmy, która polega na ciągłym porównywaniu swojego przedsiębiorstwa z liderami branży. Oczywiście samo porównywanie nic nie da. Ważne jest także kopiowanie udanych i skutecznych pomysłów oraz wszystkich procedur działania. Aby benchmarking mógł osiągnąć swoje cele, należy przeprowadzać go systematycznie. Dzięki temu znacznie zwiększy się efektywność przedsiębiorstwa. W ten właśnie sposób różnica między liderem, a firmą dokonującą porównania, powinna się zmniejszać. Benchmarking pozwala szybko wdrożyć działania w firmie, kiedy lider coś właśnie nad czymś pracuje.

Udostępnij