Biznes

Co to jest PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) oraz jak sprawdzić PKD firmy?

Co to jest PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) oraz jak sprawdzić PKD firmy?

Założenie i zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z podaniem określonego dla swojej działalności kodu PKD (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności). Kod podaje się przy wypełnieniu wniosku CEiDG do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to prowadzona pod nadzorem ministra gospodarki elektroniczna baza danych, zawierająca spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Baza CEiDG skierowana jest głównie do:
– przedsiębiorców
– osób, chcących zarejestrować działalność gospodarczą
– osób poszukujących informacji na temat firm i przedsiębiorców

Co to jest PKD?

Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD, to pięcioznakowy symbol, który służy sklasyfikowaniu danej działalności gospodarczej. Pełni on wiele funkcji. Jego podstawowa funkcja to klasyfikacja podmiotów działalności gospodarczej na potrzeby krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Jak sprawdzić pkd firmy?

Jeżeli firma zarejestrowana jest w bazie ewidencyjnej CEIDG, można ją odnaleźć na stronie internetowej bazy. Można tam uzyskać informacje dotyczące nazwy i adresu firmy, jej NIP, REGON oraz numer PKD.

Struktura kodów PKD i ich zastosowanie

Kod PKD ma pięciopoziomową strukturę określającą daną działalność.
– SEKCJA – poziom pierwszy – jednoliterowy symbol, określa przynależność do 21 rodzajów działalności
– DZIAŁ – poziom drugi – dwucyfrowy numer, przypisujący do przynależności jednego z 88 różnych rodzajów działalności
– GRUPA – poziom trzeci – trzycyfrowy numer, związany z podziałem działalności na charakter produkcji lub rodzaj usługi
– KLASA – poziom czwarty – czterocyfrowy numer, związany z wyodrębnieniem specjalizacji procesu produkcji lub działalności usługowej
– PODKLASA – poziom piąty – pięciocyfrowy numer, wyodrębniony ze względu na działalność produkcyjną specyficzną dla gospodarki polskiej

Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności posiada wiele funkcjonalności i zastosowań. Używany jest głównie do:
– klasyfikacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby REGON
– określenia struktury gospodarki narodowej z pozycji podziału pracy społecznej
– zestawienia krajowych wyników gospodarczych z wynikami międzynarodowymi
– informacji statystycznych
– opracowania bilansów gospodarki narodowej

Podanie kodu PKD jest też bardzo istotne przy staraniu się o wsparcie pomocowe z funduszy dotacyjnych. Ma on także znaczenie przy przystąpieniu do przetargów.
Kiedy firma się rozwija i zaczyna obierać inny kierunek działalności niż zadeklarowany, wtedy przedsiębiorca ma możliwość zmiany PKD lub dopisanie nowego innego kodu do wcześniej określonego. Istnieje możliwość aktualizacji numerów PKD w czasie, na podstawie złożenia wniosku o aktualizację. Każdy przedsiębiorca, który wykracza poza działalność określoną w klasyfikacji PKD, podlega karze grzywny.

Jak określić kod PKD dla własnej firmy? Można zapytać o tę informację w biurze rachunkowym. Istnieje także wyszukiwarka kodów PKD, w której możemy odnaleźć właściwy dla naszej działalności numer. Można także złożyć płatny wniosek o określenie PKD w urzędzie statystycznym.

Udostępnij