EkonomiaInwestycje

Co to są obligacje? Czy warto je kupić?

Co to są obligacje? Czy warto je kupić?

Mając do dyspozycji kapitał przeznaczony na inwestycje, warto rozważyć, jak duży zysk w określonym czasie będzie dla nas satysfakcjonujący. Jest to stwierdzenie banalne, ale niewątpliwie powinno ono stanowić podstawę każdej inwestycji. Wiedząc, czego chcemy, możemy wybrać odpowiednią formę ulokowania naszych pieniędzy. Jednym ze sposobów na zysk może być kupno obligacji.

Co to są obligacje?

Obligacje są papierami wartościowymi, w których podmiot je emitujący stwierdza, że jest dłużnikiem tego, kto decyduje się na zakup obligacji. Emitent obligacji zapewnia, że po upływie określonego czasu spełni jakieś świadczenie wobec właściciela obligacji. Właściciel obligacji (obligatariusz) jest więc wierzycielem emitenta. Można więc stwierdzić, że kupno obligacji jest jedną z form pożyczki. Kupujący obligacje powierza ich emitentowi jakąś kwotę, natomiast po upływie określonego terminu pieniądze zwracane są inwestorowi. Zyskiem kupującego obligacje są najczęściej odsetki. Inwestor może również, w ramach wynagrodzenia, otrzymać możliwość wykupu kolejnych obligacji po cenie niższej od ceny nominalnej. Wynagrodzeniem może być również możliwość zamiany obligacji na akcje emitenta. Obligacje niosą więc korzyści dla inwestora i emitenta. Podmiot kupujący obligacje inwestuje pieniądze w bezpieczny sposób, spodziewając się pewnego zysku. Natomiast emitent obligacji może uzyskać kapitał np. na własne inwestycje, bez konieczności zaciągania kredytu w banku.

Jakie wybrać obligacje?

Przy wyborze obligacji kierować się należy wieloma parametrami. Jednym z nich jest rodzaj emitenta. Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, samorządy terytorialne lub przedsiębiorstwa. Najpewniejszy zysk gwarantują obligacje skarbowe, czyli emitowane przez Skarb Państwa. Dużym zaufaniem cieszą się również papiery wartościowe emitowane przez znane, solidne przedsiębiorstwa, cieszące się dużym uznaniem. Jeśli jednak możemy pozwolić sobie na ryzyko, możemy rozważyć kupno obligacji tych przedsiębiorstw, które oferują duże odsetki.
Takie obligacje są często emitowane przez mniejsze, często zadłużone przedsiębiorstwa, które chcą zachęcić inwestorów dużym zyskiem.
Zastanawiając się nad wyborem obligacji, należy wziąć pod uwagę termin, w którym emitent wykupi obligacje od inwestora. Termin wykupu może mieścić się w przedziale od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, że wiele emisji obligacji zawiera opcje, umożliwiające emitentowi lub inwestorowi podjęcie stosownych kroków. Mogą to być klauzule umożliwiające np. wcześniejszy wykup obligacji lub dające możliwość wykupu w kilku ustalonych terminach.

Czy obligacje to bezpieczna inwestycja?

Obligacje są często polecane dla początkujących inwestorów. Zdecydowanie najmniej ryzykowne jest kupno obligacji emitowanych np. przez Skarb Państwa. Niewątpliwie ryzyko straty wzrasta, jeśli inwestujemy w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa o złej kondycji finansowej. Pamiętać jednak należy, że obligacje są jedną z bezpieczniejszych form inwestowania kapitału.

Udostępnij